10-11 квітня 2014 р., м. Київ, Україна

ІV Науковопрактична конференція Української асоціації фахівців із серцевої недостатності

Інформація: http://ukrsn.com