Науково – практичний семінар робочої групи з ХСН Української Асоціації кардіологів

Завантажити

Українська Асоціація фахівців

з серцевої недостатності

Івано-Франківський медичний університет

Управління охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА

Науково – практичний семінар

робочої групи з ХСН

Української Асоціації кардіологів

м. Івано – Франківськ , 22.05.2013

Актуальні питання лікування хронічної серцевої недостатності

945Відкриття конференції – проф.. Воронков Л.Г.

1000 ХСН: визначення, епідеміологія , класифікація. Загальний алгоритм лікування систолічної ХСН – проф. Вакалюк І.П.

1030 Підходи до терапії ХСН з позиції її патогенезу. Роль інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту у лікуванні ХСН – акад.. Дзяк Г.В.

1100 Бета – блокатори у лікуванні ХСН – проф.. Воронков Л.Г.

1130 Місце антагоністів альдостерону та блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ у лікуванні ХСН – проф..Багрій А.Е.

1200 – Діуретична терапія та застосування серцевих глікозидів при ХСН – проф.. Багрій А.Е.

Перерва – 1230 – 1330

1330 – Особливості лікування аритмій у пацієнтів з ХСН – акад.. Дзяк Г.В.

1400 – Препарати для лікування окремих категорій хворих у ХСН. Корекція ЧСС та антитромботична терапія – проф.. Жарінов О.Й.

1430 ХСН із збереженою фракцією викиду лівого шлуночка: природа та підходи до лікування – проф.. Воронков Л.Г.

1500 – Реваскулярізація міокарда та бівентрикулярна стимуляція у хворих з ХСН – проф.. Жарінов О.Й.

1530Обговорення, відповіді на запитання.

1600Закінчення семінару .