РЕЗОЛЮЦІЯ ІIІ науково-практичної конференції Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація фахівців з серцевої недостатності» Київ, 25-26 квітня 2013 р.

Завантажити

Серцева недостатність (СН) залишається однією з найактуальніших медико-соціальних проблем у всьому світі, в тому числі в Україні. За даними національних реєстрів європейських країн та епідеміологічних досліджень, як і в минулі роки, показник поширеності ХСН серед дорослого населення становить 2-5%, в осіб віком понад 70 років вона становить від 10 до 20 %. До 50% хворих з ХСН вмирають протягом 4-х років, при тяжкій ХСН (IV ФК за NYHA) смертність протягом найближчого року сягає 50%. Лікування хворих з ХСН потребує значних коштів – приблизно 2% від загальних витрат на охорону здоров’я. Зважаючи на демографічну тенденцію до зростання питомої ваги населення старших вікових груп, питання щодо надання медичної допомоги хворим з ХСН продовжує лишатись актуальним.

          За період, що минув з ІІ науково-практичної конференції (19-20 квітня 2012р.), керівними органами Асоціації та її активістами проводилася регулярна робота, спрямована на поліпшення поточної ситуації з надання лікувально-діагностичної допомоги пацієнтам з серцевою недостатністю (СН) в Україні. Зокрема, здійснені наступні заходи:

 1. Розроблені, обговорені та затверджені на ХІІІ Національному конгресі кардіологів нові Українські рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності 2012р (повний текст).
 2. Підготовлений до друку та виданий скорочений (кишеньковий) варіант Національних рекомендацій з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності 2012р
 3. Робочою групою УАФСН з підготовки  національних рекомендацій проведені виїзні школи з практичних питань діагностики та лікування ХСН  для лікарів кардіологів та терапевтів в 7 областях України та у м. Сімферополі, м. Києві.
 4. Видані 3 номери національного науково-практичного видання «Серцева недостатність».
 5. Функціонував інтернет-сайт УАФСН.
 6. За участю робочої групи з інженерних та хірургічних методів лікування УАФСН проведена міжнародна практична школа-семінар з імплантації бівентрикулярного постійного пристрою ресинхронізації шлуночків.
 7. Організоване та проведене за міжнародною участю пленарне засідання УАФСН у рамках ХІІІ Національного конгресу кардіологів.

 

ІІІ науково-практична конференція УАФСН (25-26 квітня 2013р.) була присвячена найбільш актуальним аспектам оновлених у 2012 році міжнародних рекомендацій з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності. У рамках пленарних та секційних засідань були зроблені близко 40 доповідей, прочитано 4 лекції; проведено 2 круглих столи, практичні семінари; проведений конкурс молодих вчених-фахівців з СН. Проведена дискусія з питань впровадження основних положень зазначених рекомендацій в Україні.

Правління ВГО УАФСН та учасники конференції вважають за потрібне впродовж наступного часу зосередити увагу на наступних питаннях:

 1. Продовжити роботу із Проблемною комісією «Кардіологія, ревматологія» МОЗ України з метою збільшення кількості НДР, що плануються, присвячених проблемам діагностики, лікування та профілактики СН.
 2. Провести у м. Києві міжрегіональну конференцію з актуальних питань впровадження в Україні інженерних пристроїв лікування тяжкої СН.
 3. Правлінню УАФСН продовжити постійну роботу щодо інтернет-сайту Асоціації та регулярне видання фахового журналу «Серцева недостатність» не менше 3 разів на рік.
 4. Створити у рамках Асоціації робочу групу з генетики та фармакогенетики серцевої недостатності.
 5. Продовжити практику виїзних обласних науково-практичних семінарів з сучасної діагностики та лікування ХСН, силами членів робочої групи УАФСН.
 6. Організувати та провести ІV науково-практичну конференцію УАФСН у квітні наступного 2014року.

 

 

 

Голова ВГО «УАФСН»     _________________  проф. Л.Г. Воронков

 

Секретар ВГО «УАФСН»  _________________  к.м.н. Н.А. Ткач