РЕЗОЛЮЦІЯ ІI науково-практичної конференції Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація фахівців з серцевої недостатності» Київ, 19-20 квітня 2012 р.

Завантажити

Серцева недостатність (СН) залишається однією з найактуальніших медико-соціальних проблем у всьому світі, в тому числу в Україні. За даними національних реєстрів європейських країн та епідеміологічних досліджень, як і в минулі роки, показник поширеності ХСН серед дорослого населення становить 2-5%, в осіб віком понад 70 років вона становить від 10 до 20 %. До 50% хворих з ХСН вмирають протягом 4-х років, при тяжкій ХСН (IV ФК за NYHA) смертність протягом найближчого року сягає 50%. Лікування хворих з ХСН потребує значних коштів – приблизно 2% від загальних витрат на охорону здоров’я. Зважаючи на демографічну тенденцію до зростання питомої ваги населення старших вікових груп, питання щодо надання медичної допомоги хворим з ХСН продовжує лишатись актуальним.

За період, що минув з І науково-практичної конференції (14-15 квітня 2011р.), керівними органами Асоціації та її активістами проводилася регулярна робота, спрямована на поліпшення поточної ситуації з надання лікувально-діагностичної допомоги пацієнтам з серцевою недостатністю (СН) в Україні. Зокрема, здійснені наступні заходи:

 1. Організоване та проведене перше масштабне (2879 хворих) національне «зрізове» дослідження стану діагностичної допомоги пацієнтам з ХСН у нашій державі, в якому прийняли участь 140 лікарів з 35 міст України. Отримані результати обговорені з кардіологами та терапевтами на відповідних семінарах у 7 регіонах України (Донецьк, Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Харків, АР Крим, м. Київ). Шляхи подолання виявлених недоліків обговорені з лікарями 6 обласних центрів України на телемості в режимі реального часу у лютому 2012р.
 2. Розроблений та відкритий інтернет-сайт УАФСН, де розміщені науково-практичні та організаційно-методичні документи з проблеми СН для лікарів, а також інформаційні матеріали для пацієнтів з ХСН.
 3. Видані 3 номери національного науково-практичного видання «Серцева недостатність».
 4. Опублікований у журналі «Серцева недостатність» та виданий окремою брошурою Перегляд (редакції 2011р.) національних рекомендацій з ХСН у розділі «Лікування».
 5. Робочою групою УАФСН з підготовки  національних рекомендацій проведено 2 виїзні семінари з практичних питань діагностики та лікування ХСН – для лікарів Вінницької області та АР Крим (жовтень 2011р., березень 2012р.).
 6. Прочитані близько 30 лекцій з актуальних питань діагностики та лікування СН, в тому числі на 5-ти науково-практичних симпозіумах ім. М.Д. Стражеска у 5-ти областях України (Харківська, Івано-Франківська, Рівненська, АР Крим, Запоріжська).

 

ІІ науково-практична конференція УАФСН була присвячена найбільш актуальним практичним аспектам діагностики та лікування ХСН. У рамках 4-х пленарних та 2-х секційних засідань було зроблено 38 доповідей та прочитано 3 лекції; проведено 2 круглих столи, майстер-клас, 2 практичних семінари; проведений конкурс молодих вчених-фахівців з СН.

Правління ВГО УАФСН та учасники конференції вважають за потрібне впродовж наступного часу зосередити увагу на наступних питаннях:

 1. Продовжити роботу із Проблемною комісією «Кардіологія, ревматологія» МОЗ України з метою збільшення кількості НДР, що плануються, присвячених проблемам діагностики, лікування та профілактики СН, особливо серед осіб працездатного віку та обтяжених коморбідними станами.
 2. Зобов’язати Правління УАФСН забезпечити регулярне функціонування відповідного інтернет-сайту, із розміщенням на ньому усіх матеріалів науково-практичного журналу «Серцева недостатність» .
 3. Підготувати, видати та розмістити на сайті УАФСН українські рекомендації, щодо способу життя та самоконтролю для пацієнтів з ХСН.
 4. Підвищити рівень співробітництва між вітчизняними кардіологами та фахівцями з хірургічних та інженерних методів лікування ХСН.
 5. Створити в рамках УАФСН постійно функціонуючу робочу групу з формування Національних рекомендацій  з діагностики і лікування ХСН та робочу групу з хірургічних та інженерних методів лікування ХСН.
 6. Продовжити практику виїзних обласних науково-практичних семінарів за участю членів робочої групи УАФСН, які відповідають за формування Національних рекомендацій  з ХСН.
 7. Організувати та провести ІІІ науково-практичну конференцію УАФСН у квітні наступного 2013року.

 

 

 

Голова ВГО «УАФСН»     _________________  проф. Л.Г. Воронков

 

Секретар ВГО «УАФСН»  _________________  к.м.н. Н.А. Ткач