РЕЗОЛЮЦІЯ ІV науково-практичної конференції Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація фахівців з серцевої недостатності» Київ, 10-11 квітня 2014 р.

Завантажити

Серцева недостатність (СН) залишається однією з найактуальніших медико-соціальних проблем у всьому світі, в тому числі в Україні. За даними національних реєстрів європейських країн та епідеміологічних досліджень, як і в минулі роки, показник поширеності ХСН серед дорослого населення становить 1,5-5,5% зростаючи пропорційно до віку. До 50% хворих з ХСН вмирають протягом 4-х років, при тяжкій ХСН (IV ФК за NYHA) смертність протягом найближчого року сягає 50%. Лікування хворих з ХСН потребує значних коштів – приблизно 2% від загальних витрат на охорону здоров’я. Зважаючи на демографічну тенденцію до зростання питомої ваги населення старших вікових груп, питання щодо надання медичної допомоги хворим з ХСН продовжує лишатись актуальним.

За період, що минув з ІІІ науково-практичної конференції (25-26 квітня 2013р.), керівними органами Асоціації та її активістами проводилася регулярна робота, спрямована на поліпшення поточної ситуації з надання лікувально-діагностичної допомоги пацієнтам з серцевою недостатністю (СН) в Україні. Зокрема, здійснені наступні заходи:

  1. Робочою групою УАФСН з підготовки  національних рекомендацій проведені виїзні школи та прочитані тематичні лекції з практичних питань діагностики та лікування ХСН  для лікарів кардіологів та терапевтів у 4-х областях України (Івано-Франківськ, Львів, Харків, Чернігів).
  2. Видані 3 номери національного науково-практичного видання «Серцева недостатність».
  3. Функціонував інтернет-сайт УАФСН.
  4. Організоване та проведене пленарне засідання УАФСН у рамках      ХІV Національного конгресу кардіологів.

ІV науково-практична конференція УАФСН (10-11 квітня 2013р.) була присвячена актуальним аспектам діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності. У рамках пленарних та секційних засідань були зроблені 35 доповідей, прочитана 1 лекція; проведено 3 круглих столи, 3 інтерактивні семінари; проведений конкурс стендових наукових доповідей.

Правління ВГО УАФСН та учасники конференції вважають за потрібне впродовж наступного часу зосередити увагу на наступних питаннях:

  1. Надалі продовжити роботу із Проблемною комісією «Кардіологія, ревматологія» МОЗ України з метою збільшення кількості НДР, що плануються, присвячених проблемам діагностики, лікування та профілактики СН.
  2. Правлінню УАФСН продовжити постійну роботу щодо «наповнення» інтернет-сайту Асоціації та регулярне видання фахового журналу «Серцева недостатність» не менше 3 разів на рік.
  3. Трансформувати існуючу в рамках Асоціації робочу групу з генетики та фармакогенетики у робочу групу з біомаркерів СН.
  4. Ініціювати роботу з підготовки участі України у загальноєвропейському заході «День обізнаності з серцевої недостатності», що проводиться під егідою Європейського товариства кардіологів.
  5. Продовжити практику виїзних обласних науково-практичних семінарів з сучасної діагностики та лікування ХСН силами членів робочої групи УАФСН.
  6. Організувати та провести V науково-практичну конференцію УАФСН у квітні наступного 2015року.

 

Голова ВГО «УАФСН»     _________________  проф. Л.Г. Воронков

 

Секретар ВГО «УАФСН»  _________________  к.м.н. Н.А. Ткач