Амосова Катерина Миколаївна

Посада в організації

Член Правління

Місце роботи, посада

Національний медичний університет ім.. акад. О.О. Богомольца, член-кореспондент НАМН України, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри госпітальної терапії