Керівництво

ВІДОМОСТІ про склад керівництва центральних статутних органів ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ”

Воронков Леонід Георгійович

ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска», доктор мед. наук, професор, керівник відділу серцевої недостатності

Президент, Член Правління
  Амосова Катерина Миколаївна

Національний медичний університет ім.. акад. О.О. Богомольца, член-кореспондент НАМН України, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри госпітальної терапії

Член Правління
  Вакалюк Ігор Петрович

Івано-Франківський національний медичний університет, доктор мед. наук, професор, проректор з наковок роботи, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 4 та медсестринства

Член Правління
Волков Володимир Іванович

Державна установа “Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМН України”, доктор мед. наук, професор, завідувач відділом атеросклерозу та ІХС

Член Правління
  Дзяк Георгій Вікторович

Дніпропетровська державна медична академія, академік НАМН України, доктор мед. наук, професор, ректор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб №2

Член Правління
Жарінов Олег Йосипович

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, доктор мед. наук, професор кафедри кардіології та функціональної діагностики

Член Правління
Жебель Вадим Миколайович

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пірогова, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2

Член Правління
Курята Олександр Вікторович

Дніпропетровська державна медична академія, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри госпітальної терапії №1 та профпатології

Член Правління
  Рудик Юрій Степанович

Державна установа “Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМН України”, доктор мед. наук, професор, завідуючий відділом клінічної фармакології та фармакотерапії

Член Правління
Коркушко Олег Васильович

Інститут геронтології НАМН України, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент
Російської АМН, доктор мед. наук, професор, завідувач відділенням клінічної фізіології та патології внутрішніх органів

Голова Наглядової ради
Долженко Марина Миколаївна

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, доктор мед. наук, професор кафедри кардіології та функціональної діагностики

Член Наглядової ради
Коваленко Володимир Миколайович

ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска», академік НАМН України, доктор мед. наук, професор, директор, керівник відділу некоронарогенних захворювань серця

Член Наглядової ради
Сичов Олег Сергійович

ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска», доктор мед. наук, професор, керівник відділу аритмії серця

Член Наглядової ради
Тащук Віктор Корнійович

Буковинський державний медичний університет, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Член Наглядової ради
Print Friendly Друк Get a PDF version of this webpage PDF