Дзяк Георгій Вікторович

Посада в організації

Член Правління

Місце роботи, посада

Дніпропетровська державна медична академія, академік НАМН України, доктор мед. наук, професор, ректор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб №2