I науково-практична конференція Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація фахівців з серцевої недостатності» Київ, 14-15 квітня 2011 р.

Завантажити

Хронічна серцева недостатність (ХСН) залишається однією з найактуальніших медико-соціальних проблем у всьому світі, в тому числу в Україні. За даними національних реєстрів європейських країн та епідеміологічних досліджень, як і в минулі роки, показник поширеності ХСН серед дорослого населення становить 2-5%, в осіб віком понад 70 років вона становить від 10 до 20 %. До 50% хворих з ХСН вмирають протягом 4-х років, при тяжкій ХСН (IV ФК за NYHA) смертність протягом найближчого року сягає 50%. Лікування хворих з ХСН потребує значних коштів – приблизно 2% від загальних витрат на охорону здоров’я. Зважаючи на демографічну тенденцію до зростання питомої ваги населення старших вікових груп, питання щодо надання медичної допомоги хворим з ХСН продовжує лишатись вельми актуальним.

В період, що передував I науково-практичній конференції Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація фахівців з серцевої недостатності» (ВГО «УАФСН»), робочою групою з серцевої недостатності (СН) було проведено 5 науково-практичних конференцій (Київ, Крим, Львів, Слов’яногірськ, Ужгород) для практичних лікарів відповідних та суміжних з ними. Членами робочої групи з СН за останні 5 років було прочитано близько 100 доповідей та лекцій на наукових конференціях, симпозіумах та семінарах з питань клінічної діагностики, лікування та профілактики СН.

Робочою групою провідних експертів України з проблеми СН було розроблено та видано масовим тиражем 2 редакції (2006 та 2010рр.) Національних рекомендацій з діагностики, лікування та профілактики ХСН, наразі підготовлений та винесений на обговорення перегляд (редакції 2011р) розділу «Лікування» відповідних рекомендацій.

З 2009р. започатковано та здійснюється регулярне видання науково-практичного журналу для лікарів «Серцева недостатність».

У вересні 2010р. за ініціативою лікарів-кардіологів з різних областей України були скликані установчі збори, на яких було розглянуто питання щодо створення ВГО «УАФСН» та ухвалено відповідну установу. ЇЇ президентом обраний професор Л.Г. Воронков, затверджений склад правління у кількості 11 осіб та наглядова рада Асоціації.

01 березня 2011р. ВГО «УАФСН» була затверджена Міністерством юстиції України.

Основними завданнями ВГО «УАФСН» є:

 • сприяння розвитку наукових досліджень в галузі надання допомоги хворим з серцевою недостатністю;

 • сприяння удосконаленню системи надання допомоги хворим з серцевою недостатністю в Україні, втіленню в практику відповідних сучасних наукових досягнень;

 • взаємодія з Асоціацією з серцевої недостатності Європейського товариства кардіологів;

 • сприяння в розробці та здійсненні заходів з підвищення професійного рівня кардіологів та фахівців з серцевої недостатності в Україні, а також сприяння в розширенні їх спеціальних знань;

 • встановлення діалогу між членами Асоціації і владою в питаннях, які стосуються забезпечення населення України якісною медичною допомогою в галузі діагностики та лікування серцевої недостатності та кардіології;

 • пропагандувати досягнення медичної науки в кардіології та у галузі серцевої недостатності серед медичної громадськості та населення;

 • створення територіальних осередків Асоціації – обласних, міських, районних, які функціонуватимуть виходячи з єдиних принципів та правил.

Членство в Асоціації є добровільним. Воно передбачає вільний доступ до інформації щодо діагностики та лікування ХСН, зокрема через безкоштовне отримання журналу «Серцева недостатність».

І науково-практична конференція ВГО «УАФСН» була присвячена практичним аспектам діагностики та лікування пацієнтів з ХСН та коморбідними (супутніми) станами, що є актуальним з позицій оптимізації допомоги даному контингенту хворих у реальній клінічній практиці.

Правління ВГО «УАФСН» та учасники конференції вважають за потрібне впродовж найближчого часу зосередити увагу на наступних питаннях:

 1. Звернутися із проханням до Проблемної комісії «Кардіологія, ревматологія» МОЗ України, при плануванні наукових досліджень в галузі кардіології рекомендувати приділити більше уваги розробці питань ранньої діагностики, фармакологічного та хірургічного лікування хворих з серцевою недостатністю з урахуванням вікового аспекту та коморбідних станів;

 2. У зв’язку з відсутністю узагальненої доступної та достовірної інформації щодо стану діагностики та лікування хворих на ХСН в Україні доручити керівним органам Асоціації розробити план заходів та механізм з отримання відповідного об’єктивного «зрізу» даних у репрезентативних вибірках пацієнтів з ХСН у різних областях України чисельністю 2500-3000 чоловік. Після їх отримання здійснити науковий аналіз цих даних та ознайомити органи охорони здоров’я та практичних лікарів з його результатами, з метою сприяння поліпшення допомоги хворим на ХСН у нашій державі;

 3. Доручити членам робочої групи ВГО «УАФСН» розробити інформаційний блок для пацієнтів з ХСН та підготувати пропозиції щодо його розміщення на відповідному інтернет-сайті;

 4. Ухвалити рішення щодо регулярного проведення науково-практичних конференцій ВГО «УАФСН» один раз на рік у м. Києві та однієї конференції в одному з обласних осередків із залученням лікарів кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів.