Коркушко Олег Васильович

Посада в організації

Голова Наглядової ради

Місце роботи, посада

Інститут геронтології НАМН України, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент
Російської АМН, доктор мед. наук, професор, завідувач відділенням клінічної фізіології та патології внутрішніх органів